Informatie Lidgeld 2018-2019

Lidgelden seizoen 2018-2019

De tarieven voor de reguliere leden zijn als volgt:

Betaling voor 1 april Betaling na 1 april
Volwassenen 107 Euro 112 Euro
Jeugd t.e.m. 12 jaar 37 Euro 42 Euro
Jeugd van 13 t.e.m. 17 jaar 57 Euro 62 Euro
Studenten tot 25 jaar 57 Euro 62 Euro
Gezin 245 Euro 265 Euro

Voor ieder ander persoon die nog nooit bij de federatie aangesloten was, wordt er een gratis kennismakingsmoment met de club voorzien, waarbij ze eens gratis kunnen proeven van de tennissport. Enkel schoenen zonder zware groeven zijn de vereisten. Wie ouder is dan 25 jaar (minimum geboortejaar 1993) en nog nooit bij een tennisclub aangesloten waren, geldt er voor het eerste jaar een verminderde bijdrage. Zij ontvangen daarbovenop nog eens een doos nieuwe tennisballen als welkomstgeschenk.

(*) Wie vanaf juli 2018 nog lid wenst te worden kan tevens genieten van een aangepast lidmaatschap.

Gelieve in alle bovenvermelde gevallen contact op te nemen met het bestuur via ztc@hotmail.be zodat er een concrete afspraak kan gemaakt worden.

Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op rek. nr. BE 97 7370 3194 2749 met vermelding van lidgeld voor: Naam , voornaam en adres. Of dit kan ook cash gebeuren bij één van de bestuursleden. Gelieve naast dit alles de volgende gegevens via mail door te geven aan ztc@hotmail.be of via het formulier dat te verkrijgen is in de kantine.

Naam – Voornaam – Geboortedatum – Geslacht – Nationaliteit – Adres – Woonplaats – Telefoonnummer (*) – GSM nummer (*) – e-mailadres (*)

(*) Voor het spelen van tornooien zijn er minimaal 2 gegevens noodzakelijk.

In het lidgeld is een Tennis Vlaanderen verzekering inbegrepen. Voor degenen die lid willen worden, maar reeds een Tennis Vlaanderen kaart bij een andere club hebben, geldt een vermindering van 10 Euro voor volwassenen en 5 Euro voor de jeugd.

Let op: spelen zonder geldige Tennis Vlaanderen aansluiting betekent spelen zonder verzekering. Bij eventuele ongevallen zal de club noch Tennis Vlaanderen tussenkomen in de kosten.

Er kan zoals de vorige jaren, een deel van het lidgeld gerecupereerd worden via de mutualiteit op voorwaarde dat wij de eerste sportvereniging zijn waarbij u dit jaar uw aanvraag indient. Formulieren kunnen afgegeven worden in de cafetaria van de club of aan iemand van het bestuur. Dit formulier mag ook in de brievenbus gestopt worden.